MCCAIN „2024 Summer promotion” PROMÓCIÓS KAMPÁNY SZABÁLYZAT


1.
§ [ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK]
1.
A promóciós kampány lebonyolítása a jelen szabályzatnak (a továbbiakban: Szabályzat), a magyar jogszabályoknak, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.
2.
A promóciós kampány nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény által meghatározott szerencsejátéknak, és nem tartozik az említett törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott szabályozás hatálya alá.
3.
A promóciós kampány szervezője és a kampányban részt vevők személyes adatainak adatkezelője a McCain Poland Sp. z o.o. társaság (a továbbiakban: Szervező, székhelye: Chociwel, 57-100 Strzelin, Chociwel 25, Lengyelország, a Wroclaw 9. székhelyű Fabryczna Kerületi Bíróság Gazdasági Osztálya által az Országos Bírósági Nyilvántartásba a 0000123561 szám alatt bejegyzett társaság, befizetett alaptőkéje: 30 095 340 PLN, adószáma: 7790041993, Adatvédelmi tisztviselő: neve, elérhetőségei.).
4.
A promóciós kampány 2024. június 1. – 2024. augusztus 30. vagy amíg a készlet tart.
5.
A promóciós jutalom egy karton, azaz 100 db felszolgáló doboz.
6.
A jelentkezési időpontot a 2.sz. melléklet szerinti jelentkezési lap Szervező Nyugat-Magyarország: erik.nyiri@mccain.com vagy Kelet-Magyarország: gergely.bial@mccain.com címre történő megérkezésének dátuma határozza meg.
7.
A promóciós kampány Magyarország területén kerül lebonyolításra, és kizárólag az állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgároknak és/vagy magyarországi székhellyel rendelkező egyéni vállalkozóknak, jogi személyeknek szól, figyelembe véve a Szabályzat további rendelkezéseit.
2. § [A PROMÓCIÓS KAMPÁNY RÉSZTVEVŐI]
1.
A jelen promóciós kampányban való részvétel önkéntes. A promóciós kampányban való részvétel feltétele a 2. sz. melléklet szerinti jelentkezési lap Szervező részére történő megküldése és annak megérkezése a Nyugat-Magyarország: erik.nyiri@mccain.com vagy Kelet-Magyarország: gergely.bial@mccain.com címre, a Szabályzat betartása a kampány teljes időtartama alatt. A jelen Szabályzatban meghatározott feltételek bármelyikének nem teljesítése a részvétel érvénytelenségét vonja maga után, tehát a résztvevő részvétele a promóciós kampányban megszűnik (megszüntető feltétel). A promóciós kampány résztvevői: azon üzletszerű vendéglátó-ipari tevékenységet folytató, cselekvőképes természetes személyek, valamint egyéni vállalkozók, jogi személyek, akik a szervező termékeit vásárolják.
2.
A promóciós kampányban nem vehetnek részt:
a.
a 10-nél több vendéglátó-ipari egységet működtető láncok üzemeltetői, azok tagjai, alkalmazottai, vezető tisztségviselői, és ezek hozzátartozói,
b.
forgalmazók, viszonteladók, nagykereskedők, központilag egyeztetett vendéglátó-ipari megrendeléseket megvalósító láncokhoz tartozó egységek vagy franchise-megállapodások alapján működő vendéglátó-ipari tevékenységet folytatók, és ezek tagjai, alkalmazottai, vezető tisztségviselői, és ezek hozzátartozói,
c.
a szervező alkalmazottai, tagjai, vezető tisztségviselői, és ezek hozzátartozói, valamint a szervező kérésére a promóciós kampány előkészítésében és lebonyolításában közvetlenül részt vevő egyéb személyek, szervezetek.
3.
A fenti részvételi feltételek teljesítését kizárólag a Szervező jogosult ellenőrizni.
4.
A promóciós kampányhoz kapcsolódó adatok (beleértve a személyes adatokat, e-mail-címet és a kapcsolattartási telefonszámot) megadása önkéntes, de feltétel a kampányban való részvételhez.
5.
A Szabályzat meghatározza a jelen promóciós kampányban való részvétel konkrét szabályait és feltételeit, amelyeket a résztvevő a promóciós kampányban való részvétel esetén a 2. sz. melléklet szerinti jelentkezési lap Szervező részére történő megküldésével elfogad.
6.
A Szervező lehetővé teszi a résztvevő számára, hogy a promóciós kampányban annak időtartama alatt többször is részt vegyen, azaz amennyiben a megvásárolt promóciós termék után a 3-§-ban meghatározottak szerint a résztvevő jelentkezése sikeres volt, a sikeres jelentkezés alapjául szolgáló vásárlását újabb jelentkezéshez nem használhatja fel, tehát újabb jelentkezéshez további promóciós termék megvásárlása szükséges.
7.
Amennyiben egy résztvevő több vendéglátó-ipari egységet is üzemeltet, a résztvevő az egyes vendéglátó-ipari egységekkel külön-külön is részt vehet a promóciós kampányban. A kétségek elkerülése érdekében: 1 vendéglátó-
ipari egység = 1 résztvevő a
promóciós kampányban.
3. § [PROMÓCIÓS KAMPÁNY SZABÁLYZAT, PROMÓCIÓS JUTALMAK]
1.
A promóciós kampányban való részvétel feltétele, hogy a résztvevő elolvassa a kampány szabályzatát, és teljesítse az alábbi feltételeket:
a.
Vásároljon a forgalmazótól a 3. szakasz 4. pontjában megnevezett termékeket, azaz 3 karton hasábburgonyát vagy 6 csomag bármilyen snacket; ezzel a résztvevő jogot szerez 1 karton, azaz 100 db felszolgáló dobozra.
b.
A kérelem ellenőrzését követően a forgalmazónak a McCain vállalat nevében eljáró képviselője felveszi a kapcsolatot a vásárlóval, hogy megbeszéljék a promóciós jutalom átadásának feltételeit.
2.
Ha a promóciós termék vagy a nyeremény elfogy, az akció automatikusan lezárul.
3.
A promóciós kampányban szereplő és Magyarországon megvásárolható McCain promóciós termékek (a továbbiakban: promóciós termékek):
1000009633 McCain Surecrisp Home Style
1000007565 McCain SureCrisp 9/9
1000007738 McCain SureCrisp 6/6
1000007564 McCain SureCrisp 9/9 Skin On
1000007739 McCain SureCrisp 6/6 Skin on
1000007741 McCain Surecrisp Fry and Dip skin on
1000009195 McCain Crunchy Petals
1000008906 McCain Spicy Crispers
1000010545 McCain Crispers
1000008023 McCain Spicy Onion Rings
306501 McCain Classic Beer Battered Onion Rings
110601 McCain Onion Rings (Preformed)
1000009959 McCain Mini Crispy Onion Rings
10000010660 Extra Crispy Emmental Sticks
306801 Beer Batt. Mozzarella Cheese Sticks
1000010541 Breaded Mozzarella Cheese Sticks
590401 Cheddar Cheese Jalapeno Peppers
590501 Cream Cheese Jalapeno Peppers
1000009974 Chili Pepper & Cheese Nuggets
590601 McCain Red Hot chilli peppers
1000004096 Camembert bites
1000005327 Cheese Balls 15g
1000005330 Tomato-Mozza Melters 18g
1000005328 Cheese Pillows Cream Cheese & Herbs 20g
1000005232 Cheese Pillows Original 20g
1000006875 Nacho cheese triangles
623100 McCain Spicy Chicken Wings
624500 Spicy BBQ Wings
625500 Crispy chicken wings
1000007658 McCain Crispy chicken strips
1000010876 Breaded Chicken Drips
1000011543 Mini Smoky Cheese Donuts
1000005329 Chicken Kicks Sweet Chili
4.
A promóciós kampányban megszerzett jutalom gazdasági tevékenységből származó bevételnek minősül, és a promóciós jutalom megszerzője köteles az adott jutalmat a saját üzleti tevékenysége keretében elszámolni.
5.
A jutalmak nem válthatók készpénzre. A jutalom tekintetében a résztvevőt szavatossági jogok nem illetik meg, a Szervező a jutalomra vonatkozó szavatossági jogát kizárja.
6.
A Szervező nem vállal felelősséget a jutalom átvételének résztvevő részéről felmerülő okok miatti meghiúsulásáért vagy az átvételével kapcsolatos bonyodalmakért. Amennyiben a résztvevő részére két
alkalommal sem sikerül a jutalom kézbesítése, úgy a résztvevő jutalomra való jogosultsága megszűnik (bontó
feltétel).
4. § [ADATKEZELÉS]
A promóciós kampányban részt vevő személyek személyes adatainak kezelése a Szabályzat 1.sz. mellékletének megfelelően történik.
5. § [PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT]
1.
A panaszok elbírálása a jelen Szabályzat alapján történik.
2.
A promóciós kampánnyal kapcsolatos panaszokat csak írásban, postai úton lehet benyújtani a McCain Poland Sp. z o.o. társaság címére (a továbbiakban: Szervező, székhelye: Chociwel, 57-100 Strzelin, Chociwel 25. A promóciós kampánnyal kapcsolatos panaszokat a promóciós kampány befejezésétől számított 10 naptári napon belül (a postai feladási bélyegző dátuma az irányadó), a megszerzett jutalmakkal kapcsolatos panaszokat pedig a jutalom átvételétől számított 3 naptári napon belül (a postai feladási bélyegző dátuma az irányadó) kell benyújtani.
3.
A panaszokat az Szervező a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül megvizsgálja.
4.
A késve (a fenti 2. pontban meghatározott határidő után) benyújtott, vagy a feladó válaszcímét nem tartalmazó panaszokat nem vesszük figyelembe.
6. § [A PROMÓCIÓS KAMPÁNY SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA]
1.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciós kampány szabályzatát bármikor módosítsa, különösen a promóciós kampány időtartamát meghosszabbítsa, lerövidítse vagy felfüggessze.
2.
A Szervező vállalja, hogy a szabályzat módosítása esetén ezek a módosítások nem érintik a résztvevők által már megszerzett jogokat, és nem rontják a promóciós kampány feltételeit. A Szabályzat módosítása esetén a Szervező erről a 7. § (1) bekezdésében megjelölt weboldalon történő közzététellel tájékoztatja a résztvevőket. A szabályzat módosított változata a közzététel pillanatától hatályos.
7. § [ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK]
1.
A Szabályzat a www.mccain-foodservice.hu oldalon érhető el.
2.
A Szabályzat egyes fejezeteinek címe csak tájékoztató jellegű.
3.
A promóciós kampányra vonatkozó bármely promóciós vagy reklámanyagban szereplő bármely információ kizárólag támogatási célokat szolgál, és nem keletkeztethet semmilyen igényt.
4.
A promóciós kampányban részt vevők és a Szervező jogait illetően kizárólag a jelen promóciós szabályzat rendelkezései bírnak kötelező erővel.
1. sz. melléklet – Adatkezelési szabályzat, A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek
1.
A McCain Poland Sp. z o. o. társaság (székhelye: Chociwel, 57-100 Strzelin, Chociwel 25, Lengyelország, a Wroclaw 9. székhelyű Wrocław-Fabryczna Kerületi Bíróság Gazdasági Osztálya által az Országos Bírósági Nyilvántartásba a 0000123561 szám alatt bejegyzett társaság, befizetett alaptőkéje: 30 095 340 PLN, adószáma: 7790041993) mint adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok következő körét kezeli: családi név, utónév, elérhetőségek, telefonszám, e-mail-cím, település, irányítószám, utca és házszám/lakásszám, a vendéglátó-ipari egység neve, cégnév, adószám.
2.
Az adatkezelő elérhetősége a személyes adatokkal kapcsolatban: írásban az „Adatvédelem” megjelöléssel a társaság székhelyének címén vagy e-mailben: McCainPrivacy@mccain.com.
3.
Az adatvédelmi tisztviselő adatai: McCainPrivacy@mccain.com.
4.
Szervező mint adatfeldolgozó végzi a Résztvevők személyes adatainak feldolgozását a promóciós kampány lebonyolítása és a jutalmak átadása céljából.
5.
Az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) alapján történik.
6.
Az adatkezelő az alábbi célokból kezeli a résztvevők adatait (az adatkezelés jogalapja):
7.
a PROMÓCIÓS KAMPÁNY („promóciós kampány”) lebonyolítása (a kampány megfelelő lebonyolítása és a jutalmaknak a GDPR 6. cikke (1) bek. a) pontja szerinti átadása céljából),
a.
maguknak a termékeknek a marketingje a promóciós kampány befejezését követően – jogalap: jogos érdek (a GDPR 6. cikke (1) bek. f) pontja),
b.
a hírlevélküldésre vonatkozó megállapodás teljesítésének céljából – jogalap: az érintett hozzájárulása (a GDPR 6. cikke (1) bek. a) pontja), amennyiben sor került az ilyen hozzájárulás megadására,
c.
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez (jogalap: a GDPR 6. cikke (1) bek. f) pontja),
d.
a számviteli és adóügyi bizonylatok vezetésével kapcsolatban – a GDPR 6. cikke (1) bek. c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése céljából,
az adatkezelő belső céljaira, például statisztikák és belső jelentések készítése, amelyek jogos érdekünk megvalósítását jelentik (jogalap: a GDPR 6. cikke (1) bek. f) pontja).
8.
A (4) bekezdésben említett célokból történő adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezelő a résztvevő személyes adatait a következő címzettek vagy címzettek csoportjai számára teszi hozzáférhetővé:
a.
annak a forgalmazónak, akitől a résztvevő a promóciós kampány részeként promóciós terméket vásárol.
b.
futárcégek, egyéb szervezetek, amelyek a vonatkozó jogszabályok alapján jogosultak megszerezni a résztvevő személyes adatait,
c.
hatóságok.
9.
A résztvevő személyes adatait az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig őrizzük meg, azaz:
a.
a promóciós kampány lebonyolításának keretében - a jutalom megszerzésétől számított 6 hónapig vagy a hozzájárulás visszavonásáig, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja (ilyen jogalap lehet különösen a saját termékek marketingje a promóciós kampány befejezését követően),
b.
adatkezelési hozzájárulás esetén a promóciós kampány befejezését követően a hozzájárulás visszavonásáig, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
c.
a szervező által a végzett üzleti tevékenységgel kapcsolatos jogi kötelezettségeinek teljesítése keretében – ezen kötelezettségek adatkezelő általi teljesítéséig,
d.
az igények bizonyítása, érvényesítése vagy védelme keretében – az igények védelméhez szükséges ideig, a törvényben előírt mértékben.
10.
Amennyiben az adatkezelő a résztvevő személyes adatait kizárólag a résztvevő hozzájárulása alapján kezeli, a résztvevő bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
11.
A személyes adatok résztvevő általi megadása, beleértve az e-mail-címet és a kapcsolattartási telefonszámot, önkéntes, de feltétele a promóciós kampányban való részvételnek. A hozzájárulás visszavonása egyben a promóciós kampányban való részvétel megszüntetését is jelenti.
12.
Az adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéseket.
13.
A GDPR rendelet értelmében a résztvevőnek joga van a személyes adataihoz való hozzáféréshez és azok helyesbítéséhez.
14.
A GDPR rendelet értelmében a résztvevő jogosult arra, hogy:
a.
az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és azokhoz hozzáférést kapjon (GDPR rendelet 15. cikke),
b.
az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat (GDPR rendelet 16. cikke),
c.
az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat (GDPR rendelet 17. cikke),
d.
kérje az adatkezelés korlátozását (GDPR rendelet 18. cikke),
e.
az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (GDPR rendelet 20. cikke).
15.
A résztvevőnek joga van ahhoz, hogy – az egyedi helyzetével kapcsolatos okokra hivatkozva – bármikor tiltakozzon adatainak az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése céljából történő kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő csak akkor kezelheti a résztvevő adatait, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan érvényes jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a résztvevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (a GDPR rendelet 21. cikkének (1) bekezdése).
16.
Az adatkezelés során nem kerül sor a résztvevők adatainak automatizált módon történő kezelésére, sem profilakotásra. Az adatok tárolására és kezelésére az Európai Gazdasági Térségen belül és azon kívül is sor kerülhet, megfelelően védett szervereken.
17.
A személyes adatok jogellenes kezelésének észlelése esetén a résztveő értesítse a Szervezőt „Adatvédelem” megjelöléssel, a társaság székhelyének címén vagy e-mailben a Szervező tekintetében a McCainPrivacy@mccain.com címre. A Szervező közvetlenül történő értesítésétől függetlenül, amennyiben a résztvevő adatainak jogellenes kezelését észleli, bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (H
-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., dpo@naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat.
1. Kijelentem, hogy elolvastam a Promóciós kampány szabályzatot, azt elfogadom, és vállalom, hogy betartom az abban foglaltakat.
2. Hozzájárulok a promóciós kampányban való részvételemhez és személyes adataimnak a Személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveknek megfelelő kezeléséhez.
3. Kijelentem, hogy megismertem a fenti Személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveket, beleértve a jogaimmal kapcsolatos tájékoztatást.

Others also viewed

Köszönjük, hogy kitöltötte az űrlapot. A lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot.

EMMENTAL STICKS

WAFFLES