Οι αδερφοί McCain ίδρυσαν την εταιρεία μας με βάση μια απλή φιλοσοφία — καλή δεοντολογία σημαίνει καλή επιχείρηση. Ακόμα και σήμερα, η αρχή αυτή αποτελεί τη βάση των προτύπων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μας, που ονομάζουμε «Be Good. Do Good.» Αυτή η φιλοσοφία διέπει τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

Οι αρχές που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής μας.
Η εταιρεία μας δεν κάνει συμβιβασμούς ως προς τις αξίες της, γι’ αυτό και ο τρόπος που λειτουργούμε είναι ζωτικής σημασίας για εμάς. Εκτός από τις αξίες μας, όμως, τηρούμε και τέσσερις θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας: Ασφάλεια, Σεβασμός, Ακεραιότητα και Σιγουριά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ασφάλεια αποτελεί πάντα την κορυφαία προτεραιότητά μας και είναι ευθύνη όλων.

Σε ολόκληρο τον κόσμο, δεσμευόμαστε ώστε οι εργαζόμενοί μας να επιστρέφουν ασφαλείς στους δικούς τους, γιατί καμία από τις δραστηριότητές μας δεν αξίζει τον τραυματισμό τους.

Είναι σαφές ότι η προσήλωσή μας στην ασφάλεια έχει ωφελήσει όλο το ανθρώπινο δυναμικό της McCain Foods και εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε άψογες αρχές και πολιτικές υγείας και ασφάλειας.
Έχουμε δεσμευτεί να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε μηδενικό αριθμό ατυχημάτων, και η ασφάλεια θα είναι πάντα η κορυφαία προτεραιότητά μας.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να εργάζονται σε ένα περιβάλλον στο οποίο αισθάνονται ασφαλείς και ενταγμένοι.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας ορίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι η McCain Foods αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου υπάρχει σεβασμός και αποδοχή, χωρίς διακρίσεις και παρενόχληση. Επίσης, ο Κώδικας Δεοντολογίας για τους προμηθευτές μας απαγορεύει την καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία, την παιδική εργασία, τις διακρίσεις, την απάνθρωπη μεταχείριση, την κακοποίηση και την παρενόχληση.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Με βάση τις θεμελιώδεις αξίες μας, έχουμε δεσμευτεί να τηρούμε και τις αρχές της δεοντολογικής και σύννομης συμπεριφοράς.

Σε όλα τα μέρη του κόσμου όπου ασκούμε τις δραστηριότητές μας, τηρούμε αυτές τις αρχές και συνάπτουμε δίκαιες και διαφανείς επιχειρηματικές συμφωνίες με βάση τον θεμιτό ανταγωνισμό. Σχεδόν σε όλες τις περιοχές λειτουργίας της McCain Foods ισχύουν νόμοι για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς. Οι νόμοι αυτοί απαγορεύουν αντιδεοντολογικές πρακτικές και εμείς με τη σειρά μας δεν επιδεικνύουμε ούτε ανεχόμαστε κανενός είδους παράνομη ή διεφθαρμένη συμπεριφορά.

ΣΙΓΟΥΡΙΑ

Ως μέλη της παγκόσμιας οικογένειάς μας, οι εργαζόμενοι στη McCain Foods λαμβάνουν δίκαιες αμοιβές.

Οι αμοιβές που προσφέρουμε σε όλους τους εργαζομένους μας
είναι δίκαιες και τους παρέχουν σιγουριά όσον αφορά το εισόδημά τους, καθώς και ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Οι αμοιβές περιλαμβάνουν τους μισθούς και άλλες παροχές.