Πλεονεκτήματα
Θρεπτικές Αξίες
Συστατικά
Βάρος / Logistics
Οδηγίες μαγειρέματος
Πιστοποιήσεις
Πλεονεκτήματα

• Τραγανότητα που διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το μαγείρεμα.

• Ξεχωριστές πατάτες, “σαν σπιτικές”