Bracia McCain założyli naszą firmę bazując na prostej filozofii – dobra etyka to dobry biznes. Dzisiaj to hasło nadal stanowi nasz drogowskaz w formie standardu Corporate Social Responsibility – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – pod nazwą “BeGood. DoGood.” BGDG definiuje jak prowadzimy nasz biznes.

Mocne fundamenty

Jako firma opierająca się na wartościach, sposób w jaki działamy jest bardzo istotny. Tak samo jak nasze wartości, mamy też cztery fundamentalne zasady działania: Bezpieczeństwo, Szacunek, Integralność i Zabezpieczenie.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo jest zawsze naszym priorytetem i każdy jest za nie odpowiedzialny.

Prowadząc nasz biznes na całym świecie, jesteśmy zaangażowani, by każdy pracownik wracał bezpiecznie do domu, do przyjaciół i rodziny – nic co robimy nie jest warte uszczerbku na zdrowiu.
Oczywistym jest, że dzięki naszemu zaangażowaniu w bezpieczeństwo zyskuje każdy w McCain, a my kontynuujemy przestrzeganie właściwych zasad, polityki bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jesteśmy cały czas zaangażowani w to, by nie było żadnych wypadków w miejscu pracy. Bezpieczeństwo zawsze będzie naszym największym priorytetem.

SZACUNEK

Wierzymy, że każdy powinien pracować w środowisku, w którym wszyscy czują się bezpieczni i nie są wykluczani.

Nasz Kodeks Postępowania zobowiązuje każdego pracownika do zapewnienia, by McCain oferował bezpieczne, pełne szacunku środowisko, które nie wyklucza nikogo, jest wolne od dyskryminacji i nękania. Nasz Kodeks Postępowania dostawcy również zabrania zmuszania do pracy, wyzysku dzieci, dyskryminowania, nieludzkiego traktowania, znęcania się i napastowania.

INTEGRALNOŚĆ

Jedną z naszych podstawowych wartości jest nasze zaangażowanie w zasadę etycznego postępowania zgodnie z prawem.

W ramach naszych globalnych operacji biznesowych, dostosowujemy się do tych zasad przez sprawiedliwe, konkurencyjne i transparentne prowadzenie relacji biznesowych. Właściwie wszystkie jurysdykcje, w których McCain prowadzi biznes, posiadają przepisy prawa związane z walką z łapówkarstwem i korupcją. Przepisy te zabraniają nieetycznych praktyk, a my nie angażujemy się w niezgodne z prawem lub skorumpowane postępowania oraz ich nie tolerujemy.

ZABEZPIECZENIE

W ramach naszej globalnej rodziny, niezbędne jest by wszyscy pracownicy McCain Foods otrzymywali sprawiedliwe wynagrodzenie.

 Zapewniamy wszystkim naszym pracownikom sprawiedliwe wynagrodzenie, które stanowi zabezpieczenie ich dochodów i umożliwia utrzymanie przyzwoitego standardu życia. Wynagrodzenie składa się z pensji i innych benefitów.