McCain jest zaangażowany w redukowanie wpływu naszych 15 zakładów produkcyjnych w Europie na środowisko.

Aby zapewnić, że nasza misja jest dobrze realizowana, McCain ma 4 jasne cele:

 

1. CEL: ZERO WASTE – Nie marnujemy jedzenia

Jesteśmy zaangażowanie w regukowanie ilości wyrzucanego jedzenia: dłuższe ziemniaki przerabiamy na frytki; mniejsze ziemniaki są używane do tworzenia talarków i specjalnych kategorii jedzenia; pozostałe nieprzydatne ziemniaki i resztki są wykorzystywane jako pożywienie dla zwierząt, organiczne nawozy, albo wykorzystywane w transformacji w biogazy. Co do odpadów nie nadających się do ponownego użycia, nasze fabryki nie posiadają spalarni i ograniczamy stosowanie tej praktyki. W przypadkach kiedy nie da się tego uniknąć, odzyskujemy energię ze spalania odpadów.

2. REDUKOWANIE ZUŻYCIA ENERGII

Od 2008 roku, oszczędziliśmy 258 195 MWH co jest odpowiednikiem rocznego zużycia energii w ponad 21 516 gospodarstwach domowych.

W 2008 roku, wprowadziliśmy plan działania by zredukować zużycie prądu, gazu naturalnego i biogazu. Zainstalowaliśmy system odzyskiwania energii na parę powstającą przy kotłach i frytownicach, zastosowaliśmy też metodę kontroli prędkości na sprzęcie elektrycznym, wyregulowaliśmy ciśnienie w szybkowarach. Dzięki temu zredukowaliśmy zużycie energii w naszych jednostkach produkcyjnych o 14% w 2017 roku.

3. ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA 

Zredukowaliśmy 2 600 000 m3 metanu, co oznacza uniknięcie emsji 5 300 ton CO2, co odpowiada 5 300 podróży w tą i spowrotem z Paryża do Nowego Jorku. Nasz zakład produkcyjny we Francji w Matougues podjął wyzwanie zredukowania wpływu na środowisko o 50% od teraz do 2020 roku. Wszystkie tradycyjne żarówki zostaną wymienione na światła LED, oraz wprowadzono inicjatywę by zainstalować bioreaktor, który transformuje organiczne odpady w biogaz. Inne podobne projekty wspierające używanie odnawialnej energii zapewniły, że w latach 2016 – 2017, emisja CO2 została zredukowana do stanu odpowiadającemu ponad 80 900 przejechanych mil samochodem.

4. REDUKCJA ZUŻYCIA WODY I OCZYSZCZANIE WODY 

W porównaniu do 2015 roku, oszczędziliśmy 196 373 m3 wody w 2017 roku, tj. 78 basenów olimpijskich.
Od 2015 roku, wprowadziliśmy plan redukcji zużycia wody w naszych jednostkach produkcyjnych: w latach 2015 – 2017, oszczędziliśmy 150 litrów wody na tonę końcowego produktu ziemniaków. Odnosimy również sukcesy w oczyszczaniu ścieków, zapewniając by woda wypuszczana Z powrotem do środowiska miała taką samą charakterystykę jak wtedy, gdy została pobrana po raz pierwszy i użyta, np. temperatura, poziom fosforanu, poziom azotanu i tak dalej.
Sprawdź nasze video o energii odnawialnej w UK: