Wspieramy naszych 1500 partnerów mających uprawy rolnicze, aby zredukować wpływ ich upraw ziemniaków na środowisko. Ściśle monitorujemy ich działalność, pomagając zoptymalizować sadzenie, wzrost i zbiory ziemniaków w odpowiedzialny sposób. Trwa to już od ponad 30 lat.

Aby osiągnąć nasze pełne zaagnażowanie w bardziej zrównoważone rolnictwo, McCain skupia się na 4 głównych obszarach:

1. DBANIE O ROLNIKÓW DZIĘKI DŁUGOTERMINOWEMU PARTNERSTWU 

80% rolników, naszych partnerów, pracuje z nami od ponad 10 lat. Nasi Europejscy partnerzy podzielają nasze wartości: 100% z nich jest zaangażowanych w certyfikacje zrównoważonego rolnictwa w ramach ich upraw ziemniaków, co roku są audytowani przez niezależną stronę trzecią. Programy certyfikacji (VVA, Vegaplan, GlobalGAP®1) obejmują między innymi: dobre praktyki rolnictwa w zakresie bezpieczeństwa jedzenia i ochrony środowiska. Pracujemy ramię w ramię z naszymi partnerami, długoterminowo, zapewniając im ekspertyzę naszych 30 inżynierów agronomii, którzy pomagają zoptymalizować wydajność oraz jakość zbiorów i upraw. Oferujemy naszym partnerom także wieloletnie kontrakty co daje im bezpieczeństwo przyszłych dochodów i przyszłych inwestycji.

2. DBANIE O WODĘ DZIĘKI RESTRYKCJOM DOTYCZĄCYM NAWADNIANIA  

Obecnie (tylko) 25% pól jest nawadnianych.
Nasi Europejscy partnerzy stosują systemy nawadniania poprzez zraszanie, by uzupełnić zapotrzebowanie upraw na wodę w trakcie okresów suszy. Systemy te pozwalają naszym farmerom zaplanować nawadnianie, dokładnie wtedy, gdy uprawy potrzebują tego najbardziej. Łącznie tylko 1/4 pól przeznaczonych do wykorzystania przez McCain jest nawadniana, zgodnie z przepisami prawa UE, krajowego i lokalnego. Dwa gospodarstwa mające uprawy ziemniaczane w Polsce stworzyły system mikro nawadniania kroplowego, który umożliwia regularne i bezpośrednie doprowadzanie wody do korzeni roślin. Zwiększa to zarówno wydajność wodną, jak i energetyczną.

3. DBANIE O GLEBĘ REDUKUJĄC STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Osiągnęliśmy już 25% redukcję stosowania pestycydów i ograniczone zużycie azotu w ciągu 10 lat. Ilość aktywnych składników pestycydów stosowanych w uprawach przeznaczonych dla działalności McCain w Europie została zmniejszona o 25% w ciągu ostatnich 10 lat (2006 – 2016), co stanowi równowartość 1000 ton. To idzie w parze z zakończonym przez nas badaniem dotyczącym pestycydów, które mają mniejszy wpływ na środowisko naturalne. W podobnym okresie (2007 – 2016), stosowanie azotanów (rodzaj nawozu) zostało ograniczone o 8% na uprawiany hektar w Europie.

4. DBANIE O PRZYSZŁOŚĆ DZIĘKI INNOWACYJNYM ZRÓWNOWAŻONYM FARMOM

Już w 10 pilotażowych gospodarstw w Europie, McCain eksperymentuje z bardziej zrównoważonymi metodami produkcji rolnej.
W wybranych gospodarstwach w Belgii, Holandii, Polsce i Francji, chcemy znaleźć nowe sposoby na poprawę i dalszy postęp w kierunku zrównoważonej przyszłości. Naszym celem jest ograniczenie stosowania środków ochrony roślin (w porównaniu do średniego stosowania w latach 2013-2015) o 20% we wszystkich naszych gospodarstwach rolnych, przy jednoczesnym zapewnieniu jakości i wysokich plonów, ochroniąc glebę. Jednocześnie 60 naszych gospodarstw rolnych wdrożyło plany działania na rzecz wstępnego zapewnienia różnorodności biologicznej po przeprowadzeniu analizy i kampanii uświadamiającej.

W 2020 roku McCain planuje zmniejszyć ilość wody zużywanej do nawadniania o 7% na każdą tonę uprawianych ziemniaków. Oraz planuje redukcję stosowania pestycydów i azotanów o 10% we wszystkich gospodarstwach rolnych w oparciu o średnie zużycie w latach 2013-2015, poprzez szybkie zastosowanie nowych technologii, uprawę bardziej odpornych odmian ziemniaków oraz inne alternatywne rozwiązania.