Autamme 1 500 viljelijäkumppaniamme vähentämään perunanviljelyn ympäristövaikutuksia. Seuraamme kumppaneidemme toimintaa ja autamme heitä optimoimaan perunan istutus-, kasvatus- ja korjuuprosessit vastuullisella ja kestävällä tavalla. Olemme tehneet näin jo 30 vuoden ajan.

Jotta voisimme saavuttaa kestävään maatalouteen liittyvät tavoitteemme, McCain keskittyy neljään tärkeään osa-alueeseen:

1. PITKÄAIKAISTEN KUMPPANUUSSUHTEIDEN RAKENTAMINEN

80 % viljelijäkumppaneistamme on toiminut yhteistyössä kanssamme yli 10 kymmenen vuoden ajan. Eurooppalaiset kumppanimme jakavat arvomme: jokainen kumppanimme on sitoutunut kestävän maatalouden sertifiointiohjelmaan ja vuosittaisiin riippumattoman osapuolen suorittamiin auditointeihin. Sertifiointiohjelmien (VVA, Vegaplan, GlobalGAP®1) vaatimukset kattavat esimerkiksi elintarviketurvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvät hyvät käytännöt. Teemme kumppaneidemme kanssa pitkäjänteistä yhteistyötä, ja 30 kokenutta agronomiamme auttavat kumppaneitamme perunasatojen määrän ja laadun optimoinnissa. Tarjoamme lisäksi kumppaneillemme monivuotisen myyntisopimuksen, joka helpottaa budjetointia ja investointien suunnittelua.

2. VEDEN SÄÄSTÄMINEN KASTELUA VÄHENTÄMÄLLÄ 

Ainoastaan 25 % pelloistamme on tänä päivänä kasteltuja.
Eurooppalaiset kumppanimme käyttävät viljelykauden tietyissä vaiheissa sadetusjärjestelmiä, jos sadevesi ei riitä täyttämään kasvien vedentarvetta. Nämä järjestelmät mahdollistavat kastelun ajoittamisen tarpeen mukaan. Ainoastaan neljäsosa McCainin kumppaneiden pelloista on kasteltuja, ja kastelujärjestelmät on toteutettu eurooppalaisten, kansallisten ja paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Kahdella Puolassa sijaitsevalla perunatilalla on otettu käyttöön mikrotippakastelujärjestelmä, joka mahdollistaa säännöllisen tippakastelun suoraan kasvien juuriin. Tämä säästää sekä vettä että energiaa.

3. TORJUNTA-AINEIDEN JA LANNOITTEIDEN KÄYTÖN VÄHENTÄMINEN 

Olemme vähentäneet viimeisten 10 vuoden aikana torjunta-aineiden käyttöä 25 %. McCain Continental Europen käyttämien perunoiden viljelyssä käytettyjen torjunta-aineiden aktiivisten ainesosien määrä on vähentynyt viimeisten 10 vuoden (2006–2016) aikana yli 25 %. Tämä vastaa 1 000 tonnia. Tämä on osittain tekemämme tutkimustyön ansiota, sillä olemme tutkineet ja ottaneet käyttöön torjunta-aineita, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisempiä. Nitraattien (eräs lannoitetyyppi) käyttö on vähentynyt vastaavalla ajanjaksolla (2007–2016) 8 % viljelyhehtaaria kohti.

4. KESTÄVÄMMÄN TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN INNOVAATIOIDEN AVULLA

 McCainilla on Euroopassa 10 pilottimaatilaa, joilla kehitetään ja testataan kestävämpiä viljelymenetelmiä.
Belgiassa, Alankomaissa, Puolassa ja Ranskassa sijaitsevilla tiloilla tehtävän kehitystyön tarkoituksena on kestävämmän tulevaisuuden rakentaminen. Tavoitteenamme on vähentää pilottitilojen torjunta-aineiden käyttöä 20 % (vuosien 2013–2015 keskiarvoon verrattuna) samalla, kun satojen laatu ja määrä säilyvät ennallaan. 60 tilallamme on otettu selvitysten ja tiedotuskampanjan jälkeen käyttöön toimintasuunnitelmia, joiden tarkoituksena on biodiversiteetin säilyttäminen.

Tämä on kuitenkin vasta alku, ja olemme sitoutuneet lisätoimenpiteisiin. McCainin seuraavana tavoitteena on vähentää vuoden 2020 aikana kasteluun käytettävän veden määrää 7 % jokaista perunatonnia kohti. Tavoitteenamme on lisäksi vähentää torjunta-aineiden ja nitraattien käyttöä 10 % kaikilla tiloillamme vuosien 2013–2015 keskiarvoon verrattuna. Pyrimme saavuttamaan nämä tavoitteet uutta teknologiaa hyödyntämällä, paremmin tuholaisia, tauteja ja kuivuutta kestäviä lajikkeita viljelemällä ja muita vaihtoehtoisia ratkaisuja käyttämällä.