McCain veljekset perustivat yrityksemme yksinkertaiseen filosofiaan pohjautuen – eettinen liiketoiminta on hyvää liiketoimintaa. Tämä filosofia ohjaa toimintaamme myös tänään, ja olemme laatineet sen pohjalta yrityksemme yhteiskuntavastuuta koskevat standardit, joiden nimenä on ”Be Good. Do Good”. BGDG-standardit määrittelevät tapamme harjoittaa liiketoimintaa.

TUTUSTU Be Good. Do Good. -STANDARDIEN 4 PERUSPILARIIN

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET

Yrityksemme arvot ohjaavat tapaamme toimia.
Koska olemme arvovetoinen yritys, tapamme toimia on meille ehdottoman tärkeä. Toimintaamme ohjaavat arvojemme lisäksi myös neljä keskeistä toimintaperiaatetta: turvallisuus, kunnioitus, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus.

TURVALLISUUS

Turvallisuus on tärkein prioriteettimme, ja sen varmistaminen on jokaisen vastuulla.

Olemme sitoutuneet varmistamaan, että jokainen työntekijämme palaa työpäivän päätyttyä turvallisesti kotiin, sillä mikään liiketoimintaamme liittyvä ei ole tapaturman ja vammojen arvoista.
Sitoutumisesta turvalliseen toimintaan hyötyvät kaikki McCain Foodsin työntekijät, ja keskitymme myös tulevaisuudessa työturvallisuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen.
Tavoitteenamme on kaikkien tapaturmien välttäminen, ja turvallisuus on aina tärkein prioriteettimme.

KUNNIOITUS

Uskomme, että meillä kaikilla on oikeus työskennellä ympäristössä, jossa koemme olomme turvalliseksi ja hyväksytyksi.

Käyttäytymissääntömme edellyttävät, että kaikkien työntekijöiden tulee varmistaa, että McCain Foods tarjoaa turvallisen, kunnioittavan ja kaikki huomioon ottavan työympäristön, jossa ei esiinny syrjintää tai häirintää. Tavarantoimittajiamme koskevat käyttäytymissäännöt kieltävät lisäksi pakkotyön, lapsityövoiman käytön, syrjinnän, epäinhimillisen kohtelun, hyväksikäytön ja häirinnän.

REHELLISYYS

Olemme sitoutuneet osana keskeisiä arvojamme toimimaan eettisesti ja voimassa olevien lakien mukaisesti.

Harjoitamme kaikkialla maailmassa liiketoimintaa reilulla, kilpailua edistävällä ja läpinäkyvällä tavalla. Käytännössä kaikissa maissa, joissa McCain Foodsilla on liiketoimintaa, on voimassa lahjonnan ja korruption vastaisia lakeja. Nämä lait kieltävät epäeettiset käytännöt. Emme osallistu korruptioon tai muuhun laittomaan toimintaan emmekä hyväksy tällaista toimintaa myöskään toimittajiltamme tai yhteistyökumppaneiltamme.

OIKEUDENMUKAISUUS

Meille on tärkeää, että kaikki McCain Foodsin työntekijät saavat oikeudenmukaisen palkan tekemästään työstä.

Tarjoamme kaikille työntekijöillemme
oikeudenmukaisen palkan, joka takaa säännöllisen ja turvatun toimentulon ja riittävän elintason. Tarjoamme palkan lisäksi myös muita etuja.