McCain on sitoutunut vähentämään 15 manner-Euroopassa sijaitsevan tuotantolaitoksensa ympäristövaikutuksia.

Jotta tämä sitoumus toteutuisi, McCain keskittyy neljään tärkeään tavoitteeseen, jotka ovat:

1. TAVOITE: EI JÄTETTÄ Pyrimme parantamaan jatkuvasti toimintamme energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Olemme sitoutuneet vähentämään tuottamaamme ruokajätettä: pitkulaiset perunat päätyvät ranskalaisiksi, pienistä perunoista valmistetaan hiutaleita ja erikoistuotteita, ja yli jäävistä perunoista ja kuorista valmistetaan rehua, orgaanista lannoitetta tai biokaasua. Tehtaillamme ei ole käytössä polttouuneja, ja pyrimme rajoittamaan kierrätyskelvottoman jätteen hävittämistä polttamalla. Jos polttaminen on välttämätöntä, varmistamme, että palamisesta syntynyt energia otetaan talteen.

2. ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMINEN

Olemme säästäneet vuodesta 2008 lähtien yhteensä 258 195 MWh energiaa. Tämä vastaa 21 516 kotitalouden vuotuista energiankulutusta.

Otimme vuonna 2008 käyttöön suunnitelman, jonka tarkoituksena on sähkön, maakaasun ja biokaasun kulutuksen vähentäminen. Olemme liittäneet lämmityskattilat ja friteerauskeittimet energian talteenottojärjestelmään, asentaneet sähkölaitteisiin nopeudensäätimiä ja säätäneet painekattiloiden painetta. Nämä toimenpiteet auttoivat meitä vähentämään tuotantolaitostemme energiankulutusta 14 % vuonna 2017.

3. KESTÄVÄT TUOTANTOLAITOKSET

Olemme vähentäneet metaanipäästöjämme 2 600 000 m3. Tämä tarkoittaa, että ilmakehään on päässyt toimintamme seurauksena 5 300 tonnia vähemmän hiilidioksidia, mikä vastaa 5 300 menopaluulentoa Pariisista New Yorkiin. Ranskan Matouguesissa sijaitseva tuotantolaitoksemme on sitoutunut vähentämään globaaleja ympäristövaikutuksiaan 50 % vuoteen 2020 mennessä. Kaikki perinteiset hehkulamput tullaan vaihtamaan LED-lamppuihin, ja tuotantolaitoksen yhteyteen on tarkoitus rakentaa bioreaktori, joka muuntaa orgaanisen jätteen biokaasuksi. Muiden vastaavien uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävien hankkeiden ansiosta hiilidioksidipäästömme vähenivät vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna määrällä, joka vastaa yli 130 200 henkilöautolla ajettua kilometriä.

4. VEDEN KÄYTÖN VÄHENTÄMINEN JA JÄTEVEDEN KÄSITTELY

Säästimme vuonna 2017 yhteensä 196 373 m3 vettä vuoteen 2015 verrattuna. Tämä määrä vastaa 78 täysimittaista uima-allasta.

Otimme vuonna 2015 käyttöön suunnitelman, jonka tarkoituksena on vähentää tuotantolaitostemme veden käyttöä: säästimme vuosien 2015 ja 2017 välisenä aikana 150 litraa vettä valmista tuotetonnia kohti. Paransimme lisäksi jäteveden käsittelymenetelmiämme, jotta voimme varmistaa, että ympäristöön päästämämme vesi vastaa laadultaan ja ominaisuuksiltaan (esim. lämpötila ja fosfaatti- ja nitraattipitoisuudet) ympäristöstä otettua vettä.

Tutustu uusiutuvien energialähteiden käyttöä Isossa-Britanniassa käsittelevään videoomme: