DOBRO PONAŠANJE-DOBRA DELA

Nasleđe naših osnivača, „Dobro ponašanje- dobra dela”, primenjuje se i izvan poslovanja. Brinemo se o uzgajivačima, zaposlenima i zajednicama sa kojima saradjujemo.Informiši se o merama koje preduzimamo u njihovu korist.

NAŠI UZGAJIVAČI SU DEO PORODICE UGOSTITELJSTVA 

Brinemo se o uzgajivačima sa kojima sarađujemo

- putem obuka, unapredjenja veština i prenosa tehnologija u cilju poboljšanja prinosa i davanja većih sredstava uzgajivačima
- planiranjem nasleđivanja uzgajivača
- dugoročnim ugovorima koji uzgajivačima daje veću sigurnost

Handshake Icon

RAD U KORIST ZAJEDNICE

  • Podržavamo svoje kupce i operatere širom Evrope na pronalasku pravih rešenja u cilju poboljšavanja njihovog poslovanja.
  • Sarađujemo sa bankama hrane širom Evrope, pri tom gradeći snažne poslovne odnose putem brojnih lokalnih donacija.
  • Razvijamo volonterske akcije da bi zaposleni postali  deo lokalne zajednice.
  • Podržavamo zajednice širom sveta učešćem u društvenim projektima, uključujući Envie u Belgiji, Campo Vivo u Kolumbiji, itd.

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA O OSTALA 3 STUBA NAŠE ODRŽIVOSTI PRIJAVI SE OVDE