McCain har åtagit sig att minska miljöpåverkan från våra 15 produktionsanläggningar i Kontinentaleuropa.

För att säkerställa att detta uppdrag är väl genomfört, eftersträvar McCain fyra tydliga mål som är:

1- MÅL: INGET AVFALL

Mät kontinuerliga förbättringar av energi- och miljöprestanda.

Vi strävar efter att minska vårt matavfall: längre potatis förvandlas till pommes frites; små potatisar används för potatisflingor och specialiserade livsmedel; och de återstående potatisarna och resterna används till djurfoder, organisk gödningsmedel eller omvandlas till biogas. När det gäller icke återvinningsbart avfall är våra fabriker inte utrustade med förbränningsanläggningar, och vi begränsar användningen av denna praxis. I oundvikliga fall återvinns energin från förbränning av avfall.

2- MINSKSA ENERGIFÖRBRUKNINGEN

Sedan 2008 har vi sparat 258 195 MWH, vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen för mer än 21 516 hushåll.

Under 2008 genomförde vi en handlingsplan för att minska el-, naturgas- och biogasförbrukningen. Vi installerade ett energiåtervinningssystem på ånga skapat av pannor och friterare, installerade hastighetsregleringsmetoder på elektrisk utrustning och reglerade trycket på tryckkokare. Detta ledde till att vi minskade vår energiförbrukning på våra produktionsanläggningar med 14% år 2017.

3- HÅLLBARA PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

2 600 000 m3 metan reducerades vilket innebär att man undviker utsläpp av 5 300 ton koldioxid, vilket motsvarar 5 300 returresor från Paris till New York med flyg. Den franska produktionsanläggningen i Matougues har tagit sig an utmaningen att minska sin globala miljöpåverkan med 50% fram till 2020. Alla glödlampor kommer att ersättas med LED-glödlampor, och det finns ett initiativ på plats för att installera en bioreaktor som transformerar organiskt avfall till biogas. Andra liknande projekt som gynnar användningen av förnybar energi har säkerställt att koldioxidutsläppen mellan 2016 och 2017 minskade till motsvarande mer än 80 900 mil körda med bil.

4- REDUCERING AV ANVÄNDNING AV VATTEN OCH VATTENBEHANDLING

Jämfört med år 2015 sparades 196 373 m3 vatten år 2017 motsvarande 78 olympiska simbassänger.

Sedan 2015har vi genomfört en plan för att minska vattenförbrukningen i våra tillverkningsanläggningar: mellan 2015 och 2017 sparades 150 liter vatten per ton slutprodukt potatis. Vi lyckades också när det gäller avloppsrening, vilket säkerställde att vatten som släpps ut i miljön har samma egenskaper som när det extraherades och användes, till exempel temperatur, fosfatnivåer, nitratnivåer med mera.

Kolla in vår video om förnybar energi från Storbritannien: