ZISTITE, KOĽKO ČASU, PEŇAZÍ A ENERGIE UŠETRÍTE SO ZEMIAČIKMI MCCAIN PARISIENNES

ZISTITE, KOĽKO ČASU, PEŇAZÍ A ENERGIE UŠETRÍTE SO ZEMIAČIKMI MCCAIN PARISIENNES
Bread
SUROVÉ ZEMIAKY
Údaje zadajte
do bielych polí
Cena 1 kg
surových zemiakov
Náklady na hodinu práce brutto
mccain parisiennes
CHLADENÉ ZEMIAČIKY MCCAIN PARISIENNES
Cenu 2 kg balenia
zistite u distribútora
Cena 1 kg zemiačikov McCain Parisiennes
Veľkosť porcie
g
Priemerný týždenný predaj
porcií
Priemerný ročný predaj
NÁKLADY NA 1 PORCIU – POROVNANIE
zo surových
zemiakov
zemiačikov
McCain Parisiennes
PRÍPRAVA ___ PORCIÍ ZA TÝŽDEŇ
ZO SUROVÝCH ZEMIAKOV ZEMIAČIKY MCCAIN PARISIENNES
Zemiaky: ___ kg týždenne / ___ kg ročne
Práca: ___ h týždenne / ___ h ročne
Zemiačikov McCain Parisiennes
___ kg týždenne / ___ kg ročne
Náklady na nákup zemiakov
___týždenne / ___ročne
Náklady na nákup McCain Parisiennes
___týždenne / ___ročne
Náklady na prácu brutto
___týždenne / ___ročne
Pre surové zemiaky pracujeme s nasledovnými hodnotami určenými na výpočty
  • strata hmotnosti po šúpaní/krájaní - 30%
  • priemerný čas na šúpanie/krájanie 1 kg - 11 min.
  • priemerný čas varenia 1 kg - 22 min.
V prípade zemiakov McCain Parisiennes je priemerný čas zohrievania 10 min.
Náklady v prepočte na 1 porciu
na nákup zemiakov ___ € / na prácu ___
VĎAKA ZEMIAČIKOM MCCAIN PARISIENNES UŠETRÍTE
0
%
NA CELKOVÝCH NÁKLADOCH
0
NA TÝŽDENNÝCH NÁKLADOCH NA PRÁCU
0
%
NA NÁKLADOCH NA ENERGIE
VĎAKA ZEMIAČIKOM MCCAIN PARISIENNES UŠETRÍTE
0
%
NA CELKOVÝCH NÁKLADOCH
0
NA TÝŽDENNÝCH NÁKLADOCH NA PRÁCU
0
%
NA NÁKLADOCH NA ENERGIE
Pre surové zemiaky pracujeme s nasledovnými hodnotami určenými na výpočty
  • strata hmotnosti po šúpaní/krájaní - 30%
  • priemerný čas na šúpanie/krájanie 1 kg - 11 min.
  • priemerný čas varenia 1 kg - 22 min.
V prípade zemiakov McCain Parisiennes je priemerný čas zohrievania 10 min.
Bread
PRÍPRAVA ___ PORCIÍ ZO SUROVÝCH ZEMIAKOV ZA TÝŽDEŇ
Zemiaky: ___ kg týždenne / ___ kg ročne
Práca: ___ h týždenne / ___ h ročne
Náklady na nákup zemiakov
___týždenne / ___ročne
Náklady na prácu brutto
___týždenne / ___ročne
Náklady v prepočte na 1 porciu
na nákup zemiakov ___ € / na prácu ___
NÁKLADY NA 1 PORCIU
mccain parisiennes
PRÍPRAVA ___ PORCIÍ ZEMIAČIKOV MCCAIN PARISIENNES ZA TÝŽDEŇ
Zemiačikov McCain Parisiennes
___ kg týždenne / ___ kg ročne
Náklady na nákup McCain Parisiennes
___týždenne / ___ročne
NÁKLADY NA 1 PORCIU
VĎAKA ZEMIAČIKOM MCCAIN PARISIENNES UŠETRÍTE
0
%
NA CELKOVÝCH NÁKLADOCH
0
NA TÝŽDENNÝCH NÁKLADOCH NA PRÁCU
0
%
NA NÁKLADOCH NA ENERGIE
VIETE, ŽE OKREM TOHO ZÍSKATE AJ
EFEKTÍVNEJŠIU
PRÁCU V KUCHYNI
 
RÝCHLEJŠIE SLUŽBY
 
STÁLU,
VYSOKÚ KVALITU
PO CELÝ ROK