Spoločnosť McCain založili v roku 1957 bratia McCainovci v Kanade. Ako prví začali ponúkať mrazené hranolčeky a stali sa najväčším výrobcom mrazených zemiakových výrobkov na svete.

V spoločnosti McCain veríme, že dobrá etika znamená dobrý obchod

Toto presvedčenie je súčasťou našej tradície a najmä teraz, v čase zásadných výziev súvisiacich s klimatickými zmenami a našim životným prostredím, veríme v podporu našich komunít.
Preto sa v kontinentálnej Európe snažíme o udržateľný prístup už od roku 2008. Odvtedy sme sa rozhodli urýchliť túto zmenu ambicióznymi záväzkami na roky 2025 a 2030 v 4 oblastiach:

  • TRVALO UDRŽATEĽNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO MÁME VO VLASTNÝCH RUKÁCH
  • EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE ZDROJOV
  • KVALITNÉ POTRAVINY
  • PROSPERUJÚCE KOMUNITY

TRVALO UDRŽATEĽNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO MÁME VO VLASTNÝCH RUKÁCH

NAŠA CESTA K REGENERATÍVNEMU POĽNOHOSPODÁRSTVU, 

TRVALO UDRŽATEĽNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO MÁME VO VLASTNÝCH RUKÁCH

EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE ZDROJOV

ABY SME DOKÁZALI VYTVORIŤ INTELIGENTNÉ POTRAVINOVÉ RIEŠENIA PRE VAŠE PODNIKANIE

EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE ZDROJOV

Kvalitné potraviny

VYROBENÉ TAK, ABY STE MOHLI PONÚKAŤ KVALITU.
JEDLÁ PRE VAŠICH ZÁKAZNÍKOV

Kvalitné potraviny

Prosperujúce komunity

SÚ ZÁKLADOM NÁŠHO ODVETVIA.
ZISTITE, AKO PODPORUJEME MIESTNE KOMUNITY

Prosperujúce komunity

„TÝM, ŽE O SVOJICH ZÁMEROCH HOVORÍME CELÉMU SVETU, CHCEME INŠPIROVAŤ AJ OSTATNÝCH, ABY SA K NÁM PRIDALI“

Photo of MAX KOEUNE, Chairman and CEO of McCain Foods Limited

MAX KOEUNE

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti
McCain Foods Limited