VEILIGHEID

Veiligheid is altijd onze eerste prioriteit en is ieders verantwoordelijkheid.
Over de hele wereld zijn we vastbesloten om iedereen veilig naar huis te sturen, naar hun vrienden en familie, want niets wat we doen is het waard om voor gekwetst te worden. Het is duidelijk dat onze toewijding aan veiligheid iedereen bij McCain Foods ten goede is gekomen en we blijven ons inzetten voor uitstekende gezondheids- en veiligheidsprincipes en -beleidslijnen. We blijven streven naar nul incidenten en veiligheid zal altijd onze prioriteit blijven.

RESPECT

We vinden dat iedereen moet werken in een omgeving waar hij of zij zich veilig en betrokken voelt.
Onze gedragscode vereist dat alle medewerkers ervoor zorgen dat McCain Foods een veilige, respectvolle en inclusieve omgeving biedt zonder discriminatie en intimidatie. Onze gedragscode voor leveranciers verbiedt ook gedwongen of verplichte arbeid, kinderarbeid, discriminatie, onmenselijke behandeling, misbruik en intimidatie.

INTEGRITEIT

Als onderdeel van onze kernwaarden zijn we toegewijd aan de principes van ethisch en rechtmatig gedrag.
Overal ter wereld waar we actief zijn, houden we ons aan deze principes door eerlijke, concurrerende en transparante zakelijke transacties. Vrijwel alle rechtsgebieden waarin McCain Foods actief is, hebben wetten tegen omkoping en corruptie. Deze wetten verbieden onethische praktijken en we houden ons niet bezig met of tolereren geen onwettig of corrupt gedrag.

BESCHERMING

We maken deel uit van een wereldwijde familie en het is van vitaal belang dat alle medewerkers van McCain Foods een eerlijke vergoeding ontvangen.
We bieden al onze medewerkers een eerlijke vergoeding die hen een inkomensgarantie biedt en hen in staat stelt om een fatsoenlijke levensstandaard te hebben. De vergoeding omvat lonen en andere voordelen.