Bratři McCainovi založili naši společnost na jednoduché filozofii – dobrá etika je základem dobrého podnikání. Touto filozofií se řídíme dodnes, kdy používáme standardy firemní sociální odpovědnosti pod názvem „Buďte dobří. Dělejte vše dobře.“ Filozofie BGDG definuje naše podnikání.

SILNÉ ZÁKLADY

Zásady, jimiž se řídíme při naší práci.
Jelikož jsme společnost, která si zakládá na určitých hodnotách, má pro nás velký význam to, jakým způsobem pracujeme. Stejně jako hodnoty jsou pro nás důležité čtyři základní provozní zásady: Bezpečnost, respekt, poctivost a jistota.

BEZPEČNOST

Bezpečnost je vždy naší prioritou číslo jedna a každý musí dbát o její dodržování.

Na celém světě při naší práci usilujeme o to, aby se u nás nikdo při práci nezranil, protože nic z toho, co děláme, za zranění nestojí.
Velká pozornost, kterou bezpečnosti věnujeme, je samozřejmě ku prospěchu všech pracovníků McCain Foods. Používáme špičkové zásady a postupy pro zajištění zdraví a bezpečnosti a budeme je používat i v budoucnosti.
Usilujeme o naprostou eliminaci pracovních úrazů a bezpečnost vždy bude naší prioritou číslo jedna.

RESPEKT

Jsme přesvědčeni, že každý by měl pracovat v prostředí, kde se bude cítit bezpečně a bude mít pocit, že jej ostatní přijímají takového, jaký je.

Naše pravidla chování vyžadují, aby všichni zaměstnanci usilovali o to, aby společnost McCain Foods vytvářela bezpečné prostředí, kde bude každý respektován, a kde není místo pro diskriminaci a ubližování ostatním. Naše pravidla chování rovněž zakazují nucenou práci, dětskou práci, diskriminaci, nelidské zacházení, zneužívání a obtěžování.

POCTIVOST

Jednou z našich základních hodnot je dodržování zásad etického a zákonného chování.

Všude na světě, kde podnikáme, dodržujeme tyto zásady. Při naší práci jednáme poctivě a čestně, ctíme zásady volné soutěže a jsme transparentní. Ve všech zemích a oblastech, kde McCain Foods působí, jsou v platnosti zákony proti korupci. Tyto zákony zakazují neetické postupy a my se nikdy nechováme nezákonně ani korupčně, ani takové jednání netolerujeme.

JISTOTA

Jsme součástí jedné globální rodiny, a proto je důležité, aby všichni zaměstnanci společnosti McCain Foods byli spravedlivě odměňováni.

Všem našim zaměstnancům poskytujeme spravedlivé odměňování, které jim zajišťuje jistotu příjmu a díky nimž mohou mít slušnou životní úroveň. Odměňování zahrnuje mzdy a další benefity.