McCain forpligter sig til at reducere miljøpåvirkningen fra vores 15 produktionsområder i Kontinentaleuropa.

For at sikre at denne mission bliver vellykket, forfølger McCain 4 klare mål, som er:

1 – MÅL: INTET SPILD Måle kontinuerlige forbedringer i forhold til energiforbrug og miljøpåvirkning.

Vi forpligter os til at reducere vores madspild: længere kartofler omdannes til pomfritter, små kartofler bruges til kartoffelflager og specialiserede fødevarer og de resterende kartofler og rester bruges til husdyrfoder, økologisk gødning eller omdannes til biogas. Med hensyn til det affald, der ikke kan genanvendes, så har vores fabrikker ikke forbrændingsovne og vi begrænser brugen af denne praksis. I uundgåelige tilfælde udvindes energien fra affaldsafbrændingen.

2 – AT REDUCERE ENERGIFORBRUG

Siden 2008 har vi sparet 258.195 MWH, hvilket svarer til det årlige energiforbrug i mere end 21.516 husholdninger.

I 2008 implementerede vi en handleplan til at reducere forbruget af elektricitet, naturgas og biogas. Vi installerede et system til energigendannelse på damp, som er skabt af kogekar og friturer, installerede metoder til fartkontrol på elektrisk udstyr og regulerede trykket på trykkogere. Dette førte til en reduktion af vores energiforbrug i vores produktionsfaciliteter med 14 % i 2017.

3 – BÆREDYGTIGE PRODUKTIONSSTEDER

2.600.000 m3 metan blev reduceret, hvilket betyder, at vi har undgået udledning af 5.300 ton CO2, hvilket svarer til 5.300 returrejser fra Paris til New York med fly. Det franske produktionssted i Matougues er vokset med udfordringen i at reducere sin globale miljøpåvirkning med 50 % fra nu og frem til 2020. Alle glødepærer vil blive udskiftet med LED-pærer, og der er igangsat et initiativ om at installere en bioreaktor, som omdanner organisk affald til biogas. Andre lignende projekter, som fremmer brugen af vedvarende energi, har sørget for, at CO2-udledningen i 2016 og 2017 var reduceret til, hvad der svarer til mere end 80.900 kørte mil i bil.

4 – REDUKTION AF VANDFORBRUG OG VANDBEHANDLING

Sammenlignet med 2015 blev der sparet 196.373 m3 vand i 2017, hvilket svarer til 78 olympiske swimmingpools.
Siden 2015 har vi implementeret en plan til at reducere vandforbruget i vores produktionsfaciliteter: mellem 2015 og 2017 blev der sparet 150 liter vand pr. ton slutprodukt af kartofler. Vi havde også succes med hensyn til spildevandsbehandling, idet vi har sikret, at det vand, der ledes tilbage til miljøet, har samme karakteristika, som da det blev udvundet og anvendt, f.eks. med hensyn til temperatur, fosfatniveau, nitratniveau med mere.

Se vores video om vedvarende energi i Storbritannien: