McCain-brødrene grundlagde vores virksomhed ud fra en simpel filosofi – god etik er god forretning. Den guider os stadig i dag gennem vores virksomheds standard for socialt ansvar, som vi kalder ‘Be Good. Do Good.’ BGDG definerer, hvordan vi driver vores forretning.

LÆR OM DE 4 GRUNDPILLER AF BeGood.DoGood.

STÆRKE FUNDAMENTER

Principperne, som guider, hvordan vi driver vores forretning.
Da vi er værdidrevet, er det af yderste vigtighed, hvordan vi driver vores virksomhed. Udover vores værdier har vi fire grundlæggende driftsprincipper: Sikkerhed, respekt, integritet og tryghed.

SIKKERHED

Sikkerhed er altid vores førsteprioritet og er alles ansvar.

I hele verden forpligter vi os til at sende alle sikkert hjem til deres venner og familie, for intet af det, vi foretager os, er værd at komme til skade for.

Det er tydeligt, at vores fokus på sikkerhed har gavnet alle hos McCain Foods, og vi fortsætter med at udøve fremragende sundheds- og sikkerhedsprincipper og politikker.
Vi bliver ved med at stræbe efter nul ulykker, og sikkerhed vil altid være vores førsteprioritet.

RESPEKT

Vi mener, at alle bør arbejde i et miljø, hvor de føler sig sikre og inkluderede.

Vores etiske regler kræver, at alle medarbejdere sikrer, at McCain Foods tilbyder et sikkert, respektfuldt og inkluderende miljø, som er frit for diskrimination og mobning. Vores etiske regler for leverandører forhindrer også tvangsarbejde, børnearbejde, diskrimination, umenneskelig behandling, overgreb og mobning.

INTEGRITET

Som en del af vores kerneværdier forpligter vi os til principperne om etisk og lovlig adfærd.

På tværs af vores globale aktiviteter lever vi op til disse principper gennem rimelige, konkurrencedygtige og transparente forretningsaktiviteter. Stort set alle jurisdiktioner, som McCain Foods er involveret i, har love relateret til antibestikkelse og antikorruption. Disse love forhindrer uetisk praksis, og vi deltager ikke i eller tolererer nogen ulovlig eller korrupt adfærd.

TRYGHED

Alle McCain Foods medarbejdere er en del af vores globale familie, og det er vigtigt, at de modtager en rimelig kompensation.

Vi giver alle vores medarbejdere en rimelig
kompensation, som både giver dem tryghed og mulighed for en rimelig levestandard. Kompensationen inkluderer løn og andre goder.