AK CHCEME ČELIŤ ENVIRONMENTÁLNYM VÝZVAM,

musíme konať efektívne. Získajte viac informácií o našich aktivitách zacielených na efektívnejšiu ochranu prírodných zdrojov a zabezpečenie udržateľnosti obchodných aktivít našich partnerských poľnohospodárov.

OSVEDČENÁ SPOLUPRÁCA S NAŠIMI POĽNOHOSPODÁRMI

V rámci Európy spolupracujeme priamo s viac ako 1 600 partnerskými poľnohospodármi. Podpisujeme s nimi ročné alebo dokonca viacročné zmluvy, ktoré im zaručujú dlhodobú viditeľnosť a férové výnosy.

DID YOU KNOW?

Our farmers share the same love and passion for sustainable potato farming as we do. This is the reason why over half of them have worked with us for more than 10 years ... and some for more than 3 generations!

GOOD ENVIRONMENTAL PRACTICES

Not only are we working towards this global goal, but we have also made the big step to change our packaging to not only be 100% recyclable but also be made from 100% recycled materials! Making the switch from white a white to brown case will largely improve our environmental footprint.

THE PERFECT FIELDS

Not only are we working towards this global goal, but we have also made the big step to change our packaging to not only be 100% recyclable but also be made from 100% recycled materials! Making the switch from white a white to brown case will largely improve our environmental footprint.

PILOT FARMS, THE PERFECT FIELDS THE PLACE OF INNOVATION

Not only are we working towards this global goal, but we have also made the big step to change our packaging to not only be 100% recyclable but also be made from 100% recycled materials! Making the switch from white a white to brown case will largely improve our environmental footprint.

COMMIT TO REGENERATIVE AGRICULTURE

Not only are we working towards this global goal, but we have also made the big step to change our packaging to not only be 100% recyclable but also be made from 100% recycled materials! Making the switch from white a white to brown case will largely improve our environmental footprint.

Tractor

CELÉ POLE MOŽNOSTÍ

Vydajte sa v tomto videu do Holandska a zistite, ako tento poľnohospodár pracuje v súlade s prírodou. Kvety, hmyz a kvalitné zemiaky žijú v dokonalej harmónii.

 

DISCOVER OUR OTHER 3 PILLARS OF OUR SUSTAINABILITY PLEDGE HERE