SURECRISP- JEDINÉ HRANOLČEKY, KTORÉ FUNGUJÚ PRI DONÁŠKE


VÝZVY
V SÚVISLOSTI S 
PODÁVANÍM
NA MIESTE

Rozmočené hranolčeky
pri donáške a jedlách so sebou
zažilo 8 zákazníkov z 101

 

DONÁŠKA BEZ KOMPROMISOV

Novinka McCain SureCrisp™ sú hranolčeky v  reštaurácii, ktoré fungujú pri donáške bez kompromisov.

CHRUMKAVÉ až 20 minút v uzavretom donáškovom obale1

 • Chrumkavejšie & teplejšie ako neobaľované hranolčeky  2

 • Chrumkavejšie & teplejšie ako väčšina obaľovaných konkurenčných hranolčekov

Dlhšie udržiavanie teploty znamená:

 • Spokojnosť zákazníkov

 • Rozšírenie oblasti na donášku

 • Zvýšenie objemu objednávok

.

1. Technomic ( externý inštitút), globálna kvantitatívna štúdia v súvislosti s jedlom so sebou a donáškou, október 2018.

2. Senzorické testovanie, Axens (externý inštitút), jún 2019, Francúzsko. Prieskum udržiavania teploty na vzorke 80 spotrebiteľov po 20 a 30 minútach v uzavretom donáškovom obale.

3. Senzorické testovanie, Axens (externý inštitút), jún 2019, Francúzsko. Prieskum udržiavania teploty na vzorke 80 spotrebiteľov po 15 minútach na tanieri.


 VÝZVY
 SÚVISLOSTI
S DONÁŠKOU

 

Jedinečné skúsenosti zákazníkov

 

CHRUMKAVÉ aŽ do posledného zahryznutia

 • Prekonajte očakávania zákazníkova

 • Rozšírte svoj jedálny lístok

 • Potvrďte svoju reputáciu

 

SureCrisp hranolčeky vo vašej reštaurácii garantujú:

 • Vynikajúce udržiavanie teploty

 • Extra chrumkavé

 • Zlatistá farba, ktorá pretrvá

 • Intenzívna chuť zemiakov