MCCAIN „SureCrisp Max” PROMÓCIÓS KAMPÁNY SZABÁLYZAT

 

1.       § [ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK]

1.       promóciós kampány lebonyolítása a jelen szabályzatnak (a továbbiakban: Szabályzat), a magyar jogszabályoknak,    

elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.

2.       A promóciós kampány nem minősül a szerencseját szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény meghatározott szerencsejátéknak, és nem tartozik az említett törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott szabályozás hatálya alá.

3.       A promóciós kampány szervezője és a kampányban részt vevők személyes adatainak adatkezelője a McCain Poland Sp. z o.o. társaság (a továbbiakban: Szervező, székhelye: Chociwel, 57-100 Strzelin, Chociwel 25, Lengyelország, a Wroclaw 9. székhelyű Fabryczna Kerületi Bíróság Gazdasági Osztálya által az Országos Bírósági Nyilvántartásba a 0000123561 szám alatt bejegyzett társaság, befizetett alaptőkéje: 30 095 340 PLN, adószáma: : 7790041993, Adatvédelmi tisztviselő: neve, elérhetőségei.).

4.       A jelen promóciós kampány keretében a szervező nevében eljáró szervezet: Black Tea, spol. s r.o. reklámügynökség (székhelye: 831 03 Bratislava, Pluhová 49., közösségi adószám: SK2020252817, tel.: +421 911 576 676; a továbbiakban: ügynökség, a továbbiakban: Ügynökség).

5.       A promóciós kampány 2024. április 01-től 2024. június 30-ig vagy a készlet erejéig tart a Szabályzat 3. § 3. bekezdésének értelmében.

6.       A jelentkezési időpontot a 2. sz. melléklet szerinti jelentkezési lap Szervező Nyugat-Magyarország: erik.nyiri@mccain.com vagy Kelet-Magyarország: gergely.bial@mccain.com címre történő megérkezésének dátuma határozza meg.

7.       A promóciós kampány Magyarország területén kerül lebonyolításra, és kizárólag az állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgároknak és/vagy magyarországi székhellyel rendelkező egyéni vállalkozóknak, jogi személyeknek szól, figyelembe véve a Szabályzat további rendelkezéseit.

 

2. § [A PROMÓCIÓS KAMPÁNY RÉSZTVEVŐI]

 

1.       A jelen promóciós kampányban való részvétel önkéntes. A promóciós kampányban való részvétel feltétele a 2. sz. melléklet szerinti jelentkezési lap Szervező részére történő megküldése és annak megérkezése a Nyugat-Magyarország: erik.nyiri@mccain.com vagy Kelet-Magyarország: gergely.bial@mccain.com címre, a Szabályzat betartása a kampány teljes időtartama alatt. A jelen Szabályzatban meghatározott feltételek bármelyikének nem teljesítése a részvétel érvénytelenségét vonja maga után, tehát a résztvevő részvétele a promóciós kampányban megszűnik (megszüntető feltétel).

A promóciós kampány résztvevői:

azon üzletszerű vendéglátó-ipari tevékenységet folytató, cselekvőképes természetes személyek, valamint egyéni vállalkozók, jogi személyek   

akik a szervező termékeit vásárolják.

3.       A promóciós kampányban nem vehetnek részt:

a)       a 10-nél több vendéglátó-ipari egységet működtető láncok üzemeltetői, azok tagjai, alkalmazottai, vezető tisztségviselői, és ezek hozzátartozói,

b)      forgalmazók, viszonteladók, nagykereskedők, központilag egyeztetett vendéglátó-ipari megrendeléseket megvalósító láncokhoz tartozó egységek vagy franchise-megállapodások alapján működő vendéglátó-ipari tevékenységet folytatók, és ezek tagjai, alkalmazottai, vezető tisztségviselői, és ezek hozzátartozói,

c)       a szervező alkalmazottai, tagjai, vezető tisztségviselői, és ezek hozzátartozói, valamint a szervező kérésére a promóciós kampány előkészítésében és lebonyolításában közvetlenül részt vevő egyéb személyek, szervezetek,

 

4.       A fenti részvételi feltételek teljesítését kizárólag a Szervező vagy az Ügynökség jogosult ellenőrizni.

5.       A promóciós kampányhoz kapcsolódó adatok (beleértve a személyes adatokat, e-mail-címet és a kapcsolattartási telefonszámot) megadása önkéntes, de feltétel a kampányban való részvételhez.

6.       A Szabályzat meghatározza a jelen promóciós kampányban való részvétel konkrét szabályait és feltételeit, amelyeket a résztvevő a promóciós kampányban való részvétel esetén a 2. sz. melléklet szerinti jelentkezési lap Szervező részére történő megküldésével elfogad.

7.       A Szervező lehetővé teszi a résztvevő számára, hogy a promóciós kampányban annak időtartama alatt többször is részt vegyen, azaz amennyiben a megvásárolt promóciós termék után a 3-§-ban meghatározottak szerint a résztvevő jelentkezése sikeres volt, a sikeres jelentkezés alapjául szolgáló vásárlását újabb jelentkezéshez nem használhatja fel, tehát újabb jelentkezéshez további promóciós termék megvásárlása szükséges

8.       Amennyiben egy résztvevő több vendéglátó-ipari egységet is üzemeltet, a résztvevő az egyes vendéglátó-ipari egységekkel külön-külön is részt vehet a promóciós kampányban. A kétségek elkerülése érdekében: 1 vendéglátó-ipari egység = 1 résztvevő a promóciós kampányban.

 

3. § [PROMÓCIÓS KAMPÁNY SZABÁLYZAT, PROMÓCIÓS JUTALMAK]

1.       A promóciós kampányban való részvételhez a résztvevőnek el kell olvasnia a kampány szabályait és feltételeit, amelyeket a jelen Szabályzat tartalmaz, továbbá meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:

a)       A jelen promóciós szabályzatban meghatározott McCain termékeket kell vásárolnia a megszerezhető jutalmaknak megfelelő mennyiségben.

b)      Helyesen ki kell töltenie a jelentkezési lapot, amely a promóciós szórólapon vagy a www.mccain-foodservice.hu weboldalon található speciális QR kód segítségével érhető el, csatolnia kell a promóciós termékek megvásárlását igazoló, a promóciós kampány időszak alatt kiállított számviteli bizonylatot, és el kell küldenie a következő e-mail-címre: Nyugat-Magyarország: erik.nyiri@mccain.com vagy Kelet-Magyarország: gergely.bial@mccain.com.

c)      . A benyújtott okiratokat megvizsgáljuk, és a szabályoknak nem megfelelő, vagy olvashatatlan fontos információkat tartalmazó okirat csatolása az okirat érvénytelenségét vonja maga után. Az adatoknak teljesnek, az okiratokank pedig olvashatónak kell lenniük.

d)      Az ellenőrzést követően a Szervező felveszi a kapcsolatot a vevővel, hogy egyeztessék a jutalom (a továbbiakban: jutalom) kézbesítését.

2.       A promóciós kampány keretében a feltételek teljesítése esetén a résztvevő az alábbi jutalmakat szerezheti meg, melyet az Ügynökség biztosít Szervező részére:

 

a)       10 karton vásárlása esetén – 1 db 10 000 Ft értékű Lidl vásárlási utalvány

b)      25 karton vásárlása esetén – 1 db 60 EUR értékű Dellinger késkészlet

c)       50 karton vásárlása esetén – 1 db 192 EUR értékű 8 l olajsütő

d)      70 karton vásárlása esetén – 1 db 216 EUR értékű sültkrumpli melegítő

 

3.         Megszerezhető jutalmak száma összesen 95 db jutalom, amely az alábbiakat tartalmazza: utalvány – 40 db, késkészlet – 40 db, olajsütő – 10 db, sültkrumpli melegítő – 5 db. Miután elfogynak a jutalmak, a promóciós kampány automatikusan véget ér, tehát a promóciós kampány megszűnik.

4.       A promóciós kampányban szereplő és Magyarországon megvásárolható McCain promóciós termékek (a továbbiakban: promóciós termékek):

 

TERMÉKNÉV

TERMÉKKÓD

 

HASÁBBURGONYA ÉS KÜLÖNLEGESÉGEK

 

1

SureCrisp 7/7

1000011396

 

2

SureCrisp 10/10

1000011406

 

3

SureCrisp 14/14

1000007565

 

5. A promóciós kampány feltételeinek teljesítése esetén a promóciós termékek tetszőleges kombinációban vásárolhatók meg.

6.    A promóciós anyagokban szereplő jutalmak képei (fényképei) csak illusztrációk, és eltérhetnek a tényleges jutalmaktól.

7. A promóciós kampányban megszerzett jutalom gazdasági tevékenységből származó bevételnek minősül, és a promóciós jutalom megszerzője köteles az adott jutalmat a saját üzleti tevékenysége keretében elszámolni.

8. A szervező által nyújtott egyes jutalmakat a Szervező a kódokat és a jelentkezési lapot tartalmazó küldemény kézhezvételétől számított 21 munkanapon belül futárszolgálattal kézbesíti a résztvevőknek a jelentkezési lapon megadott címre.

9. A futár által kiállított átvételi elismervény a csomag átvételéről egyenértékű a jutalom átvételének igazolásával.

10.   A jutalmak nem válthatók készpénzre. A jutalom tekintetében a résztvevőt szavatossági jogok nem illetik meg, Szervező és az Ügynökség a jutalomra vonatkozó szavatossági jogát kizárja.

11. A szervező nem vállal felelősséget a jutalom átvételének résztvevő részéről felmerülő okok miatti meghiúsulásáért vagy az átvételével kapcsolatos bonyodalmakért. Amennyiben a résztvevő részére két alkalommal sem sikerül a jutalom kézbesítése, úgy a résztvevő jutalomra való jogosultsága megszűnik (bontó feltétel).

 

4. § [ADATKEZELÉS]

A promóciós kampányban részt vevő személyek személyes adatainak kezelése a Szabályzat 1. sz. mellékletének megfelelően történik.

 

5. § [PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT]

1.       A panaszok elbírálása a jelen Szabályzat alapján történik.

2.       A promóciós kampánnyal kapcsolatos panaszokat csak írásban, postai úton lehet benyújtani az Ügynökség címére (Black Tea, spol. s r.o., 831 03 Bratislava, Pluhová 49., Szlovákia, a „Panaszok – MCCAIN PROMÓCIÓS KAMPÁNY” megjegyzéssel), ellenkező esetben azokat nem vesszük figyelembe. A promóciós kampánnyal kapcsolatos panaszokat a promóciós kampány befejezésétől számított 10 naptári napon belül (a postai feladási bélyegző dátuma az irányadó), a megszerzett jutalmakkal kapcsolatos panaszokat pedig a jutalom átvételétől számított 3 naptári napon belül (a postai feladási bélyegző dátuma az irányadó) kell benyújtani.

3.       A panaszokat az Szervező a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül megvizsgálja.

4.       A késve (a fenti 2. pontban meghatározott határidő után) benyújtott, vagy a feladó válaszcímét nem tartalmazó panaszokat nem vesszük figyelembe.

 

6. § [A PROMÓCIÓS KAMPÁNY SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA]

1.       A Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciós kampány szabályzatát bármikor módosítsa, különösen a promóciós kampány időtartamát meghosszabbítsa, lerövidítse vagy felfüggessze.

2.       A Szervező vállalja, hogy a szabályzat módosítása esetén ezek a módosítások nem érintik a résztvevők által már megszerzett jogokat, és nem rontják a promóciós kampány feltételeit. A Szabályzat módosítása esetén a Szervező erről a 7. § (1) bekezdésében megjelölt weboldalon történő közzététellel tájékoztatja a résztvevőket. A szabályzat módosított változata a közzététel pillanatától hatályos.

 

7. § [ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK]

1.       A Szabályzat a www.mccain-foodservice.hu oldalon érhető el.

2.       A Szabályzat egyes fejezeteinek címe csak tájékoztató jellegű.

3.       A promóciós kampányra vonatkozó bármely promóciós vagy reklámanyagban szereplő bármely információ kizárólag támogatási célokat szolgál, és nem keletkeztethet semmilyen igényt.

4.       A promóciós kampányban részt vevők és a Szervező, valamint az Ügynökség jogait illetően kizárólag a jelen promóciós szabályzat rendelkezései bírnak kötelező erővel.

 

1. sz. melléklet – Adatkezelési szabályzat, A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek                               

1.  A McCain Poland Sp. z o. o. társaság (székhelye: Chociwel, 57-100 Strzelin, Chociwel 25, Lengyelország, a Wroclaw 9. székhelyű Wrocław-Fabryczna Kerületi Bíróság Gazdasági Osztálya által az Országos Bírósági Nyilvántartásba a 0000123561 szám alatt bejegyzett társaság, befizetett alaptőkéje: 30 095 340 PLN, adószáma: : 7790041993) mint adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok következő körét kezeli: családi név, utónév, elérhetőségek, telefonszám, e-mail-cím, település, irányítószám, utca és házszám/lakásszám, a vendéglátó-ipari egység neve, cégnév, adószám.

2.  Az adatkezelő elérhetősége a személyes adatokkal kapcsolatban: írásban az „Adatvédelem” megjelöléssel a társaság székhelyének címén vagy e-mailben: McCainPrivacy@mccain.com.

Az adatvédelmi tisztviselő adatai: Nyíri Erik mail: erik.nyiri@mccain.com és Bial Gergely mail: gergely.bial@mccain.com

Szervező megbízása alapján az Ügynökség mint adatfeldolgozó végzi a Résztvevők személyes adatainak feldolgozását a promóciós kampány lebonyolítása és a jutalmak átadása céljából.

 

3. Az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) alapján történik.

4.  Az adatkezelő az alábbi célokból kezeli a résztvevők adatait (az adatkezelés jogalapja):

1)                   a PROMÓCIÓS KAMPÁNY („promóciós kampány”) lebonyolítása (a kampány megfelelő lebonyolítása és a jutalmaknak a GDPR 6. cikke (1) bek. a) pontja szerinti átadása céljából),

2)               maguknak a termékeknek a marketingje a promóciós kampány befejezését követően – jogalap: jogos érdek (a GDPR 6. cikke (1) bek. f) pontja),

3)               a hírlevélküldésre vonatkozó megállapodás teljesítésének céljából – jogalap: az érintett hozzájárulása (a GDPR 6. cikke (1) bek. a) pontja), amennyiben sor került az ilyen hozzájárulás megadására,

4)               igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez (jogalap: a GDPR 6. cikke (1) bek. f) pontja),

5)               a számviteli és adóügyi bizonylatok vezetésével kapcsolatban – a GDPR 6. cikke (1) bek. c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése céljából,

6)               az adatkezelő belső céljaira, például statisztikák és belső jelentések készítése, amelyek jogos érdekünk megvalósítását jelentik (jogalap: a GDPR 6. cikke (1) bek. f) pontja).

5.  A (4) bekezdésben említett célokból történő adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezelő a résztvevő személyes adatait a következő címzettek vagy címzettek csoportjai számára teszi hozzáférhetővé:

1)                   Black Tea, spol. s r.o. reklámügynökség (831 03 Bratislava, Pluhová 49., Szlovákia, közösségi adószám: SK2020252817, tel.: +421 911 576 676),

2)               futárcégek, egyéb szervezetek, amelyek a vonatkozó jogszabályok alapján jogosultak megszerezni a résztvevő személyes adatait,

3)               hatóságok.

6.  A résztvevő személyes adatait az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig őrizzük meg, azaz:

1)                   a promóciós kampány lebonyolításának keretében - a jutalom megszerzésétől számított 6 hónapig vagy a hozzájárulás visszavonásáig, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja (ilyen jogalap lehet különösen a saját termékek marketingje a promóciós kampány befejezését követően),

2)               adatkezelési hozzájárulás esetén a promóciós kampány befejezését követően a hozzájárulás visszavonásáig, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

3)               a szervező által a végzett üzleti tevékenységgel kapcsolatos jogi kötelezettségeinek teljesítése keretében – ezen kötelezettségek adatkezelő általi teljesítéséig,

4)               az igények bizonyítása, érvényesítése vagy védelme keretében – az igények védelméhez szükséges ideig, a törvényben előírt mértékben.

7.  Amennyiben az adatkezelő a résztvevő személyes adatait kizárólag a résztvevő hozzájárulása alapján kezeli, a résztvevő bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8.  A személyes adatok résztvevő általi megadása, beleértve az e-mail-címet és a kapcsolattartási telefonszámot, önkéntes, de feltétele a promóciós kampányban való részvételnek. A hozzájárulás visszavonása egyben a promóciós kampányban való részvétel megszüntetését is jelenti.

9.  Az adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéseket.

10.  A GDPR rendelet értelmében a résztvevőnek joga van a személyes adataihoz való hozzáféréshez és azok helyesbítéséhez.

11.  A GDPR rendelet értelmében a résztvevő jogosult arra, hogy:

1)               az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és azokhoz hozzáférést kapjon (GDPR rendelet 15. cikke),

2)               az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat (GDPR rendelet 16. cikke),

3)               az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat (GDPR rendelet 17. cikke),

4)               kérje az adatkezelés korlátozását (GDPR rendelet 18. cikke),

5)               az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (GDPR rendelet 20. cikke).

12.  A résztvevőnek joga van ahhoz, hogy – az egyedi helyzetével kapcsolatos okokra hivatkozva – bármikor tiltakozzon adatainak az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése céljából történő kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő csak akkor kezelheti a résztvevő adatait, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan érvényes jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a résztvevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (a GDPR rendelet 21. cikkének (1) bekezdése).

13.  Az adatkezelés során nem kerül sor a résztvevők adatainak automatizált módon történő kezelésére, sem profilakotásra. Az adatok tárolására és kezelésére az Európai Gazdasági Térségen belül és azon kívül is sor kerülhet, megfelelően védett szervereken.

14.  A személyes adatok jogellenes kezelésének észlelése esetén a résztveő értesítse a Szervezőt és az Ügynökséget „Adatvédelem” megjelöléssel, a társaság székhelyének címén vagy e-mailben a Szervező tekintetében a McCainPrivacy@mccain.com címre, az Ügynökség tekintetében a Black Tea, spol. s r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava címre. A Szervező vagy az Ügynökség közvetlenül történő értesítésétől függetlenül, amennyiben a résztvevő adatainak jogellenes kezelését észleli, bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., dpo@naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat.

2.       sz. melléklet

 

Jelentkezési lap

 

Név: ………………………………………………………......................... ...

Lakcím: ………………………………………………………………………..

 

 

1.       Kijelentem, hogy elolvastam a Promóciós kampány szabályzatot, azt elfogadom, és vállalom, hogy betartom az abban foglaltakat.

2.       Hozzájárulok a promóciós kampányban való részvételemhez és személyes adataimnak a Személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveknek megfelelő kezeléséhez.

 

3.       Kijelentem, hogy megismertem a fenti Személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveket, beleértve a jogaimmal kapcsolatos tájékoztatást.

 

 

Kelt:

A résztvevő neve és aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Others also viewed

Köszönjük, hogy kitöltötte az űrlapot. A lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot.

EMMENTAL STICKS

WAFFLES